Zlatá účtenka

Zlatá účtenka logo
?
Zadejte své jméno a příjmení (př.: „Karel Novák“ ).
Neúplnost a nesprávnost údajů způsobuje ztrátu nároku na výhru.
?
Uveďte svou e-mailovou adresu (př.: „ novak@mail.cz.“).
Neúplnost a nesprávnost údajů způsobuje ztrátu nároku na výhru.
?
Opište IČ (identifikační číslo) ze stvrzenky‚ účtenky nebo jiného dokladu‚ na jehož základě jste platili nebo naopak obdrželi peněžní plnění‚ nebo klikněte na logo daného obchodníka.
Neúplnost a nesprávnost údajů způsobuje ztrátu nároku na výhru.
 
 
 

FAQ

Jak mohu získat některou z peněžitých výher a v jaké výši ?

Stačí zadat výši částky (včetně haléřů např. 158,50, nebo i v zaokrouhlené výši) z jakéhokoliv dokladu (stvrzenka, účtenka, aj.), na jehož základě jste zaplatili nebo naopak obdrželi nějaké peněžní plnění, uvést své jméno a e-mailovou adresu pro následné informace v případě výhry a zodpovědět položenou otázku. Kolik stvrzenek, účtenek a jiných dokladů budete mít, tolikrát můžete do Zlaté účtenky vstoupit a zvýšit pravděpodobnost, že právě jeden z Vámi zadaných dokladů bude vybrán. Nemáte-li žádný doklad, můžete vstoupit do Zlaté účtenky i bez něho. Tzv. "volný vstup" můžete využít pouze jedenkrát za každý losovací týden. Pro volný vstup stačí zadat do kolonky IČ obchodníka 27777219 (IČ provozovatele) a do kolonky cena číslici 1. Každý den můžete zadat doklady s datem z toho dne a doklady se včerejším datem (tj. doklady s datem shodným s datem zadávání do Zlaté účtenky a doklady s datem o 1 den předcházejícím datu zadávání). V současnosti lze získat 1 x 2.000,-Kč (Zlatá účtenka), 3 x 1.000,-Kč (Stříbrná účtenka) 20 x 100,-Kč (Bronzová účtenka). 

Platí se něco za účast ve Zlaté účtence ?

Všechno je úplně zdarma, peněžní odměny, jsou odměnou za to, že navštěvujete naše stránky a stránky našich partnerů. Kromě toho, že můžete vyhrát nějakou z peněžních odměn se taky můžete pobavit u videí, které pro vás na každý den připravujeme, v současnosti jich je více jak 1000. Navíc každý účastník Zlaté účtenky získává od nás přehled svých výdajů a statistiku vložených dokladů. 

Nemůžu mezi obrázky na hlavní stránce najít logo firmy od které mám účtenku

Každého od něhož máte nějaký doklad (stvrzenku, účtenku a jiné doklady obsahující identifikační číslo- tzv. IČ) můžete vyhledat podle identifikačního čísla, stačí je opsat z dokladu do pole IČ obchodníka. Je-li na dokladu uvedeno pouze DIČ (daňové identifikační číslo) zadejte čísla za písmeny (př. CZ52614489, zadáte 52614489 což je IČ dané osoby). Po potvrzení tlačítkem -Další- si systém danou osobu (firmu, organizaci, úřad apod.) načte sám. Identifikační číslo (IČ popř. IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) by měli všichni, kterým bylo přiděleno, uvádět na svých dokladech.

Jaký údaj z účtenky mám zadat ?

Kromě identifikačního čísla (IČ), viz. odpověď výše, zadáte pouze celkovou částku peněžního plnění (většinou cenu), které jste hotově zaplatili nebo naopak obdrželi. Je-li na dokladu uvedena částka/cena v haléřích, např. 185,60 Kč a tato je uvedena i v zaokrouhlené výši, např. 186 Kč, je na Vás, kterou částku z dokladu zadáte. Obě formy zadání budou považovány za správně. Nebude-li na dokladu částka zaokrouhlena, platí, že zadáváte částku/cenu tak jak je uvedena na dokladu, tj. včetně haléřů. Mělo by se jednat o doklady strojově tištěné (např. z registračních pokladen) s uvedením všech náležitostí. Ručně psané doklady (stvrzenky, paragony, účtenky) a jiné doklady vypsané rukou, stejně jako doklady pro bezhotovostní finanční plnění (např. faktury, aj.) byť strojově tištěné, nebudou považovány za přípustné a platné doklady. Uvedení přesné částky včetně haléřů, spolu s dalšími zadávanými údaji (místo, IČ obchodníka) slouží ke specifikaci daného dokladu, když zadávání čísla dokladu (místo částky) by mohlo způsobovat nedorozumění a problémy z důvodu nepřesné identifikace toho co by účastníci zadávali jako číslo dokladu, a to i s ohledem na nepřehlednost většiny dokladů.

Kolik účtenek můžu zadat ?

Počet dokladů, jež můžete během losovacího týdne zadat, není nijak omezen. V průběhu losovacího týdne který končí vždy v neděli v 18,00 hod. můžete zadat tolik dokladů kolik jich máte. Během jednoho dne však nemůžete zadat od téže osoby (např. obchodu Lidl více účtenek se shodným datem než jednu, tj. např. budete-li mít dne 10.12. dvě účtenky od téhož obchodníka a obě s datem 10.12.tak můžete zadat pouze jednu z nich. Naopak, jestliže budete mít účtenky od téhož obchodníka ze dne 9.12.(účtenka z předchozího dne) a ze dne 10.12. (účtenka ze dne zadávání), tak můžete dne 10.12. zadat obě dvě (pokud jste účtenku s datem 9.12. již předtím nezadali dne 9.12.)

Zapomněl jsem, že jsem před třemi dny nakupoval, mohu použít i takto staré účtenky ?

Bohužel ne, uplatnit můžete vždy pouze doklady (účtenky, stvrzenky aj.) z téhož dne, kdy jste nakupovali, nebo z předchozího dne. Například dne 10.12. můžete zadat všechny doklady s datem 9.12.(pokud jste je již nezadali dne 9.12.) a doklady s datem 10.12.(den zadávání). Jiné doklady staršího data, pokud jste je nezadali již dříve, nemůžete použít.

Platí nějaká omezení pro účtenky ?

Zadávat můžete jakékoliv doklady na jejichž základě jste v hotovosti, nebo platební kartou zaplatili nebo jste v hotovosti obdrželi k datu uvedenému na dokladu nějaké finanční plnění. Doklady musí být strojově tištěné (např. z registračních pokladen) a obsahovat označení (hlavně IČ) osoby, který doklad vydala. Ručně psané doklady (stvrzenky, paragony, účtenky) a jiné doklady vypsané rukou, stejně jako doklady pro bezhotovostní finanční plnění (např. faktury, aj.) byť strojově tištěné, nebudou považovány za přípustné a platné doklady. V případě výběru dokladu nesplňující tato kritéria nebude peněžitá odměna přiznána. Zadávat můžete například: obchodní účtenky za nákup, stvrzenky za hotovostní platbu čehokoliv (například:  daní, darů, regulačních poplatků, správních poplatků, poštovného, příspěvků, členství apod.), stvrzenky za obdržení hotovosti (například za: odběr krve, sběr, vratné láhve, sázkové výhry apod.)

Jak poznám zda byla moje účtenka vylosována ?

Držitel vítězného dokladu bude informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal při vstupu do Zlaté účtenky. Ukáže-li se e-mailová adresa jako nesprávná, nefunkční, neexistující, či jinak nepoužitelná, ztrácí držitel takovéhoto dokladu nárok na tuto odměnu. Peněžité odměny jsou zasílány bezhotovostně výlučně na bankovní účet, který držitel vítězného dokladu uvede do výherního formuláře a pouze poté, kdy provozovatel ověří platnost a přípustnost kopie dokladu dle pravidel Zlaté účtenky. Každý vítěz musí být schopen prokázat se originálem účtenky. Kopie vítězné účtenky je následně umístěna do galerie vítězů.

Do kdy nejpozději mohu účtenky zadávat ?

Za každý losovací týden jsou do výběru zahrnuty všechny doklady zadané nejpozději do neděle 18,00 hod.. Každá účtenka zadaná po tomto termínu spadá již do následujícího losovacího týdne. Losovacím týdnem se rozumí doba od 18,00 hod. každé neděle do 18,00 hod. následující neděle.

Můžu zadat i několik účtenek od jednoho obchodníka (z jednoho obchodu) ?

Ano, ale maximálně 2 účtenky, jednu s datem shodným se dnem kdy účtenku zadáváte a druhou účtenku s datem z předchozího dne (za předpokladu, že nebyla již ten den, tj. včera zadána). Jinak samozřejmě můžete každý den zadat libovolný počet účtenek od libovolného počtu obchodníků.

Může účtenku, kterou jsem zadal já, použít např. i moje manželka ?

Ne. Duplicitní účast konkrétní fyzické osoby ve Zlaté účtence prostřednictvím různých e-mailoých adres, stejně jako duplicitní zadání jednoho dokladu jsou nepřípustné. Nepřípustné jsou rovněž rodinné duplicity, tj. bude-li jeden doklad od jedné osoby zadán několikrát, a to účastníky Zlaté účtenky, kteří jsou rodinnými příslušníky, nebo příbuznými. Bude-li zjištěna jakákoliv duplicita budou dotčené doklady   vyřazeny z možnosti získání odměny. Bude-li vybrán doklad u něhož bude zjištěna jakákoliv duplicita, ztrácí držitel tohoto dokladu nárok na peněžitou odměnu.

Zadal jsem chybně data z účtenky, co mám dělat ?

Po zadání jakéhokoliv dokladu obdržíte potvrzující e-mailovou zprávu na svoji e-mailovou adresu, jenž jste zadali při zadávání dokladu. V textu zprávy se nachází odkaz, na který když kliknete, tak se dostane na stránku kde můžete konkrétní účtenku smazat.

Přechází účtenka, kterou jsem zadal v jednom losovacím týdnu i do následujících týdnů ?

Ne. Do každého losovacího týdne se zahrnují vždy jen ty účtenky a jiné doklady, které byly zadány jen a pouze v průběhu tohoto losovacího týdne, který je zakončen nedělním zveřejněním výherců. Losovacím týdnem je období od 18,00 hod. neděle stávající do 18,00 hod. neděle následující.

 

Zlatá účtenka vyhrává:1 x 2.000 Kč
Stříbrná účtenka vyhrává:3 x 1.000 Kč
Bronzová účtenka vyhrává:20 x 100 Kč
Zlatá účtenka

Copyright © Zlatá účtenka, 2018

Developed by 4jm.cz

Hlavním předmětem našeho zájmu je tvorba webových stránek. Specializujeme se především na webové stránky jako je inzertní web nebo realitní web. Mužete si také vyzkoušet naše demo aplikace.

Dnes je:22.10 2018 - 01:23
Minulé losování proběhlo:21.10 2018 v 19:00
Následující losování proběhne:28.10 2018 v 19:00